TẠC TƯỢNG CÔNG GIÁO CHO MÁY IN 3D,CNC

Bên dưới là một số mẫu tượng Công giáo tôi đã điêu khắc để in 3D, in Resin và chạy CNC. Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và chỉnh sửa theo ý khách h...

NẶN TƯỢNG ĐỘNG VẬT CHO MÁY IN 3D, CNC

Một số file 3d mẫu tượng động vật tôi đã điêu khắc để chạy in 3D, resin và CNC gỗ. Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và chỉnh sửa theo ý khách hàng X...

TẠO MÔ HÌNH 3D MẪU QUÀ LƯU NIỆM

Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và nguồn internet, tôi đã chỉnh sửa theo ý khách hàng Bên dưới là một số mẫu tôi đã điêu khắc để in 3D ra mẫu cái c...