Preview

Bạn Huy Đăng đã hoàn chỉnh bài thực hành riêng của mình.

Đây là một bài tốt trong khóa học Model nhân vật Cartoon, dựng hình sát tham khảo, đi lưới đúng, đẹp…

002

 

001

Hình đi lưới đã áp Smooth Modifier

003

Một số texture bạn đã vẽ: Color, Specular và Bump Map

004

Và đây là tham khảo tự chọn từ nguồn Internet

005

Bạn nào có ý định tập model nhân vật cartoon thì thử dùng hình tham khảo này nhé. Cần File 3d để tham khảo việc đi lưới thì mail với tác giả Huy Đăng xem sao.

Chúc mừng bạn Huy Đăng!

Xem thêm các bài cuối khóa khác…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *