Preview

Bài của cô gái trẻ nên đã chọn concept đúng dễ thương. Đây là bài cũng khá tốt trong khóa học Model nhân vật Cartoon

001

Một góc render khác

002

Hình đi lưới đã áp Smooth Modifier

003

Một số hình Texture vẽ nhẹ nhàng

004

Và bạn Thanh Phương đã bắt đầu từ hình tham khảo đơn giản này để dựng hình 3D

005

Chúc mừng bạn Thanh Phương!

Xem thêm các bài cuối khóa khác…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *