Preview

Bài khá tốt nữa trong khóa học Model nhân vật Cartoon của bạn trẻ Quốc Tuấn. Chúc mừng bạn đã hoàn chỉnh project tự model theo hướng dẫn của thầy.

002

Một góc render khác

001

Phần cấu trúc lưới dùng Smooth

003

Phần vẽ Maps

004

Và cuối cùng là bạn đã sử dụng hình tham khảo từ Internet này để dựng model của mình

005

Xem thêm các bài cuối khóa khác…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *