d002

 

Dành cho các bạn đã biết Maya cơ bản. Muốn học những kiến thức và công cụ nền tảng cho việc tạo rig và diễn hoạt nhân vật để ứng dụng cho việc làm phim hoạt hình và game.

Nội dung học khái quát:

. Học hiểu những qui tắc làm uyển chuyển cử động của nhân vật.

. Học công cụ và cách tạo làm xương thỉ công để có kiến thức nền.

.  Diễn một số bài cơ bản để ứng dụng các qui tắc làm mềm chuyển động

. Diễn các bài nhân vật cơ bản: Đi, đi lặp lại, chạy, constrain, và nhả Constrain..

. Diễn các bài nhân vật nâng cao: Dáng đi biểu cảm, mang vác vật nặng, diễn cảm gương mặt và thoại

Yêu cầu: Học viên đã biết cơ bản trong Maya
Học phí: 4.000.000 vnđ (24 h học)
Hình thức học: 1 kèm 1
Thời gian: Linh động giữa giảng viên và học viên
Phương pháp: Truyền nghề trực chỉ, rút ngắn thời gian học, nhanh chóng tiếp cận công việc 3D
Liên hệ đăng ký khóa học:
Thầy Nguyễn Khắc Diệu
Mail: nguyenkhacdieu@yahoo.com
Phone: 091.729.5481


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *