a063

Khóa học này nhằm rèn luyện kỹ năng model, uv, vẽ texture cho nhân vật 3D nhúng vào game Realtime. Thuật ngữ gọi là Character Modeling for Next-Gen Games. Khóa này các bạn sẽ học kỹ thuật và nghệ thuật làm đẹp nhân vật 3D trong giới hạn của video game.


Nếu bạn đã hoàn thành khóa Model nhân vật Cartoon thì có thể bắt đầu khóa học này.
Khóa này đào tạo chuyên sâu về kỹ năng dựng hình nhân vật. Bạn sẽ học về cấu trúc cơ thể, hình dạng và cá tính nhân vật cần model.
Trong khóa học các bạn sẽ được học các công cụ nâng cao về model trong Maya (hoặc 3ds Max), phương pháp đi lưới theo tiêu chuẩn và giới hạn của poly cũng như độ phân giải của texture để hiển thị tốt trong game engine, học cách UVs và vẽ các loại texture như: Color Map, Normal Map, Specular Map, AO map…
Đặt biệt trong khóa học các bạn được học công cụ điêu khắc nâng cao trong Zbrush và tiến trình Bake Map từ nhân vật High Poly sang Low Poly, cách diễn tả chất liệu dơ cũ, trầy xước cho bề mặt mô hình hiện thực hơn.
Phần vẽ texture ngoài việc sử dụng Photoshop, các bạn sẽ được học thêm công cụ cần thiết trong Substance Painter (hoặc 3d Coat) để vẽ trực tiếp trên mô hình 3D…


Yêu cầu: Học viên đã hoàn thành bài cuối khóa Model nhân vật Cartoon
Học phí: 4.000.000 vnđ (24 h học)
Hình thức học: 1 kèm 1
Thời gian: Linh động giữa giảng viên và học viên
Phương pháp: Truyền nghề trực chỉ, rút ngắn thời gian học, nhanh chóng tiếp cận công việc 3D
Để biết kết quả sau khóa học bạn có thể tham khảo thêm:
Hình ảnh bài Model nhân vật cho game 3D cuối khóa của học viên do Thầy Khắc Diệu hướng dẫn
Liên hệ đăng ký khóa học:
Thầy Nguyễn Khắc Diệu
Mail: nguyenkhacdieu@yahoo.com
Phone: 091.729.5481


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *