ĐIÊU KHẮC ĐẦU CARTOON BẰNG ZBRUSH

Trong bài thực hành này các bạn sẽ ứng dụng các công cụ trong loạt bài Zbrush cơ bản
Hình tham khảo dùng trong bài thực hành:

head_front head_left