TẠO BÀN CỜ VUA

Tạo bàn cờ vua 1. Tạo bàn cờ vua gồm nhiều quân cờ có hình dạng khác nhau sẽ giúp các bạn tiếp cận các hướng tạo mẫu khác nhau trong 3ds Max. Và cũng qua bà...

KHÓA HỌC MODEL NHÂN VẬT CHO GAME 3D REALTIME

Khóa học này nhằm rèn luyện kỹ năng model, uv, vẽ texture cho nhân vật 3D nhúng vào game Realtime. Thuật ngữ gọi là Character Modeling for Next-Gen Games. Khóa này các b...