MAKING OFF: PHÁC HỌA CHÂN DUNG VĂN CAO


Mời các bạn xem đoạn video ngắn vẽ phác chân dung nhạc sĩ Văn Cao