VẼ TEXTURE VẬT THỂ ÍT POLY CHO GAME

Vẽ texture cho vật thể it poly trong game 1. Giới thiệu 2. Model và Uvs 3. Chọn lựa texture nguồn, tạo phần gỗ nền… 4. Tạo phần gỗ cho nắp, niềng kim loại v...

VẼ DA CHO NHÂN VẬT BẰNG POLYPAINT

Vẽ da cho nhân vật bằng polypaint 1. Giới thiệu Polypaint 2. Tạo màu nền, sử dụng Spray Stroke và Alpha… 3. Vẽ thêm lớp kết cấu làm phong phú cho da… 4. S...

TẠO MÔ HÌNH CON CÁ MẬP

Tạo mô hình con cá mập 1. Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu cách tạo mô hình và vẽ texture cho con cá mập. Qua phần tạo mô hình các bạn sẽ nắm cách phâ...

UV VÀ TEXTURE CÂY ĐÀN GUITAR

UVs_Texture & Render cây đàn Guitar 1. Sử dụng Generate Mapping Coords, Flaten Mapping và Pelt Mapping…để trãi UVs… 2. Sử dụng thêm các công cụ trong Pelt Mapping&...

TẠO BÀN CỜ VUA

Tạo bàn cờ vua 1. Tạo bàn cờ vua gồm nhiều quân cờ có hình dạng khác nhau sẽ giúp các bạn tiếp cận các hướng tạo mẫu khác nhau trong 3ds Max. Và cũng qua bà...