KHÓA HỌC MODEL NHÂN VẬT CHO GAME 3D REALTIME

Khóa học này nhằm rèn luyện kỹ năng model, uv, vẽ texture cho nhân vật 3D nhúng vào game Realtime. Thuật ngữ gọi là Character Modeling for Next-Gen Games. Khóa này các b...