PHẦN MỀM THIẾT KẾ: RHINO 3D (BẢN DEMO)

Hoàn toàn khác với các phần mềm 3d tạo khối bằng Polygon, phần mềm Rhino được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực tạo mẫu 3D, in 3D, thiết kế công nghiệp như : ...

PHẦN MỀM RENDER 3D: KEYSHOT (BẢN DEMO)

Phần mềm render cho các ứng dụng 3d dễ dụng nhất mà tôi từng biết. Tham khảo thêm https://www.keyshot.com/features/ Nếu bạn đã mệt mỏi vì các setting render phức ...

BỘ SƯU TẬP FILE 3D MẪU TRANG SỨC 001

Dành cho bạn mới học nghề Thiết kế mẫu trang sức, cần file 3d của Rhino-Matrix để tham khảo cách dựng hình và chạy đá thêm. Định dạng file.3dm (Rhino hoặc Ma...

PHẦN MỀM BAKE NORMAL: XNORMAL

Bạn cần tạo Normal, AO, Cavity Maps từ model nhiều lưới để lấy chi tiết sang model ít lưới ( Game Mesh) thì có thể dùng ứng dụng này. Đơn giản và dễ dùng. Tha...