PHÁC HỌA KHỐI CƠ THỂ NGƯỜI

Phác họa khối cơ thể người 1. Việc hiểu biết về khối và cơ bắp của cơ thể người rất cần thiết cho việc phác họa và dựng hình nhân vật trong 3d. Vì v...

PHÁC HỌA TỶ LỆ NGƯỜI

Phác họa tỷ lệ người 1. Việc dựng hình nhân vật trong 3d hoặc các chương trình điêu khắc số rất cần sự hiểu biết về cấu trúc, tỷ lệ cơ thể con ngư...