TẠO GIƯỜNG, GỐI, TẤM ĐẮP

Tạo giường gối và tấm đắp 1. Việc tạo mô hình các bề mặt mềm mại như vải vóc buông rủ sẽ rất khó khăn và nhìn không tự nhiên nếu chúng ta dùng các c...