BỘ SƯU TẬP FILE 3D MẪU TRANG SỨC 002

Dành cho bạn mới học nghề Thiết kế mẫu trang sức, cần file 3d của Rhino-Matrix để tham khảo cách dựng hình thêm. Định dạng file.3dm (Rhino hoặc Matrix) Bạn kíc...

BỘ SƯU TẬP FILE 3D MẪU TRANG SỨC 001

Dành cho bạn mới học nghề Thiết kế mẫu trang sức, cần file 3d của Rhino-Matrix để tham khảo cách dựng hình và chạy đá thêm. Định dạng file.3dm (Rhino hoặc Ma...