NHẬN ĐIÊU KHẮC TƯỢNG, PHÙ ĐIÊU TRÊN MÁY TÍNH


Điêu khắc mẫu trang sức để in Resin
Điêu khắc tượng tròn, phù điêu để in 3D, khắc CNC
Tạo mô hình đồ chơi, nhân vật cartoon…


Mọi chi tiết về dịch vụ 3D xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn khắc Diệu
Mail: nguyenkhacdieu@yahoo.com
Phone: 0917295481

Zalo: 0917295481

Bên dưới là hình ảnh một số thành phẩm:


TƯỢNG, PHÙ ĐIÊU, MẪU TRANG SỨC, GỐM SỨ, ĐỒ CHƠI


3D MODELING


2D DRAWING