PHÁC HỌA KHỐI CƠ THỂ NGƯỜI

Phác họa khối cơ thể người
1. Việc hiểu biết về khối và cơ bắp của cơ thể người rất cần thiết cho việc phác họa và dựng hình nhân vật trong 3d. Vì vậy phần này tôi sẽ trình bày cách vẽ hình khối và các cơ bắp chính để các bạn tham khảo…
2. Quan sát cách phác họa phần thân ở góc nhìn 3/4 sẽ giúp các bạn hình dung thêm về khối và cơ chính của phần thân…
3. Phần này các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu cách vẽ khối và cơ bắp chính của phần thân ở vài góc nhìn khác…