DIỄN HOẠT TRÁI BÓNG NẢY

Diễn hoạt trái bóng nảy
1. Trong bài học này, các bạn sẽ tìm hiểu cách tạo mô hình trái bóng đá, làm cho trái bóng chuyển động nẩy bật lên xuống khi va chạm và cuối cùng sẽ render khung cảnh thành một đoạn phim. Qua bài học này các bạn sẽ hiểu thêm vài công cụ tạo mô hình phối hợp, biết cách tạo keyframe, làm quen với Trackview Curve và vài xác lập trong bảng Render Setup…
2. Phần này các bạn sẽ sử dụng vài công cụ trong Edit Polygon, Spherify và Mesh Smooth Modifier để tạo mô hình trái bóng đá chuẩn bị cho phần hoạt cảnh…
3. Phần này các bạn tìm hiểu cách bắt đầu cảnh diễn bằng việc xác lập thời gian, tạo keyfram và xem nháp hoạt cảnh…
4. Sau khi có một đoạn diễn ngắn, các bạn có thể copy keyframe để lặp lại chuyển động và điều chỉnh đường Curve Animation để giảm dần biên độ…
5. Phần này các bạn sẽ tìm hiểu cách thay đổi vị trí di chuyển của quả bóng và thêm độ xoay khi di chuyển…
6. Phần này các bạn sẽ thay đổi màu sắc cho hậu cảnh và render khung cảnh thành một đoạn phim…