MODEL CÂY ĐÀN GUITAR

Model cây đàn Guitar
1. Trong bài học này các bạn sẽ tạo một cây đàn Guitar. Bên dưới là link để downdload các hình tham khảo cho việc model:
http://www.mediafire.com/?oxhpyfz2kj8g279
http://www.mediafire.com/?n7inns1b9nopkgc
http://www.mediafire.com/?db2dq207qc49rj2
2. Các bạn quan sát hình tham khảo trước để hiểu rõ cấu tạo và hình dạng của cây đàn trước khi bắt đầu…
3. Tiếp tục model phần thùng đàn…
4. Tạo phần cần đàn…
5. Tạo mặt trên của cần đàn
6. Model mặt trên của cần đàn…
7. Model bộ khóa lên dây của cần đàn…
8. Tiếp tục model bộ khóa cho cần đàn…
9. Tạo dây đàn…
10. Hoàn tất phần model…