TẠO ĐẦU NHÂN VẬT BẰNG ZBRUSH

1. Giới thiệu
2. Giao diện và một số thao tác cơ bản để bắt đầu
3. Tìm hiểu một số cọ điêu khắc cơ bản và phân biệt dạng khối Surface và Dynamesh…
4. Tạo khối cơ bản cho phần đầu nhân vật…
5. Tăng độ phân giải, đắp thô những cơ chính và lên những chi tiết vừa…
6. Tạo các nếp nhăn lớn, thêm lổ tai bằng InsertEar Brush …
7. Tạo phần cổ và ngực bằng InsertCylinder và InsertSphere Brush …
8. Tăng thêm độ phân giải, tạo các nếp nhăn nhỏ…
9. Chi tiết nhỏ hơn …
10. Chi tiết cho kết cấu da …
11. Chỉnh sửa thêm vài chi tiết để hoàn tất phần điêu khắc …