CHẠM KHẮC MẪU NHẪN TRANG SỨC CHO MÁY IN 3D RESIN

Một số mẫu nhẫn trang sức độc đáo khách hàng yêu cầu làm theo hình tham khảo trên internet mà tôi đã chạm khắc bằng Zbrush để in resin. Mẫu được chỉnh sửa theo ý khách hàng.


MAU DIEU KHAC NHAN TRANG SUC_007

MAU PHU DIEU TRANG SUC_001

MAU DIEU KHAC NHAN TRANG SUC_001

MAU DIEU KHAC NHAN TRANG SUC_002

MAU DIEU KHAC NHAN TRANG SUC_003

MAU DIEU KHAC NHAN TRANG SUC_004

MAU DIEU KHAC NHAN TRANG SUC_005


Xem thêm các mẫu điêu khắc khác