DỰNG TƯỢNG CHÂN DUNG, TƯỢNG THỜ ĐỂ IN 3D VÀ KHẮC CNC

Bên dưới là một số mẫu tượng chân dung mà tôi đã điêu khắc để chạy CNC gỗ và in 3D. Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và chỉnh sửa theo ý khách hàng

MAU TUONG CHAN DUNG_05

MAU TUONG CHAN DUNG_01

MAU TUONG CHAN DUNG_02

MAU TUONG CHAN DUNG_03

MAU TUONG CHAN DUNG_04

MAU TUONG CHAN DUNG_06Xem thêm các mẫu điêu khắc khác