MODEL NHÂN VẬT CARTOON

Model nhân vật cartoon 1. Trong loạt video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn model một nhân vật cartoon (theo kiểu hoạt hình). Bắt đầu đưa hình tham khảo vào 3ds max, ...