MODEL NHÂN VẬT CARTOON

Model nhân vật cartoon
1. Trong loạt video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn model một nhân vật cartoon (theo kiểu hoạt hình). Bắt đầu đưa hình tham khảo vào 3ds max, sau đó đưa sang Zbrush dựng khối và sẽ trở lại 3ds max để đi lại lưới (retopo).
Bên dưới là link để download hình tham khảo (model sheet).
http://www.mediafire.com/i/?l3w9iiapi2raavy

2. Phần này chúng ta sẽ sử dụng Zsphere trong Zbrush để định khối chung cho nhân vật
3. Chỉnh sửa hình khối tổng quát cho nhân vật…
4. Chuyển model từ surface sang Dynamesh để tạo các chi tiết lớn…
5. Chi tiết thêm cho phần đầu…
6. Tạo thêm phần tóc và bàn tay cho nhân vật…
7. Tạo cái mũ, thêm chi tiết phần đầu và export model sang 3ds max…
8. Bắt đầu đi lại đường lưới(retopo) trong 3ds Max…
9. Tiếp tục đi lại đường lưới cho phần miệng nhân vật…
10. Tiếp tục đi lại đường lưới cho khối lỗ mũi…
11. Nối vùng miệng và vùng mắt lại với nhau…
12. Một số lưu ý về việc phân bố đường lưới cho phần thân, tay và chân…