TẠO TÚI XÁCH BẰNG GIẤY

Tạo túi xách bằng giấy
1. Trong bài học này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cơ bản cách làm UVs hay sử dụng Unwrap UVW Modifier trong 3ds max. Cũng qua bài này các bạn sẽ tìm hiểu thêm vài công cụ model, cách đưa tọa độ sang Photoshop để vẽ map, tạo đèn và render một sản phẩm hoàn chỉnh bằng Mental Ray…
2. Phần này các bạn sẽ tìm hiểu cách áp dụng Unwrap Modifier, trãi UVs tự động, định vị UVs và render tọa độ UVs thành ảnh bitmap để đưa sang Photoshop vẽ map…
3. Phần này các bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một texture đơn giản trong Photoshop và áp lại vào mô hình 3d…
4. Phần này các bạn tìm hiểu cách sử dụng vài chọn lựa của đường Line, áp ảnh vào Bump Map và điều chỉnh UVs cho map lặp lại…
5. Phần này các bạn sẽ tìm hiểu cách chiếu sáng cho khung cảnh và render một ảnh tĩnh bằng Mental Ray…