VẼ TEXTURE VẬT THỂ ÍT POLY CHO GAME

Vẽ texture cho vật thể it poly trong game 1. Giới thiệu 2. Model và Uvs 3. Chọn lựa texture nguồn, tạo phần gỗ nền… 4. Tạo phần gỗ cho nắp, niềng kim loại v...

UV VÀ TEXTURE CÂY ĐÀN GUITAR

UVs_Texture & Render cây đàn Guitar 1. Sử dụng Generate Mapping Coords, Flaten Mapping và Pelt Mapping…để trãi UVs… 2. Sử dụng thêm các công cụ trong Pelt Mapping&...

TẠO TÚI XÁCH BẰNG GIẤY

Tạo túi xách bằng giấy 1. Trong bài học này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cơ bản cách làm UVs hay sử dụng Unwrap UVW Modifier trong 3ds max. Cũng qua bài này các b...