MAYA CƠ BẢN: BÀI THỰC HÀNH MODEL SÚNG CỔ

3 video này giúp các bạn mới làm quen với Maya, áp dụng kiến thức và công cụ cơ bản của những video trước
Bên dưới là  hình tham khảo:

sung-co_side