KHÓA HỌC MODEL NHÂN VẬT CHO GAME 3D REALTIME

Khóa học này nhằm rèn luyện kỹ năng model, uv, vẽ texture cho nhân vật 3D nhúng vào game Realtime. Thuật ngữ gọi là Character Modeling for Next-Gen Games. Khóa này các b...

MAYA RIG: CÔNG CỤ TẠO XƯƠNG

Skeleton_ Joint Tool Skeleton_ Orient Joint Skeleton_ Mirror Joint Skeleton_ Connect và Disconnect Skeleton_ Remove và Delete Skeleton_ Reroot...