ĐIÊU KHẮC CHI TIẾT TRANG PHỤC NHÂN VẬT GAME

Bài nầy các bạn sẽ học:
_Cách chận cạnh cứng từ 3ds max sang zbrush
_Sử dụng Lazy mouse
_Tạo và sử dụng alpha để làm chi tiết
(Các bạn cần có kiến thức cơ bản về Zbrush. Có thể xem trước các bài zbrush trong mục Tutorials)