TẠC TƯỢNG CÔNG GIÁO CHO MÁY IN 3D,CNC

Bên dưới là một số mẫu tượng Công giáo tôi đã điêu khắc để in 3D, in Resin và chạy CNC. Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và chỉnh sửa theo ý khách h...