MAKING OFF: ĐIÊU KHẮC ĐẦU TƯỢNG CÔ GÁI

The girl with sad face_Intro. Sử dụng cách chèn khối (Insert Brush) > Đắp thô > Làm mượt > Chi tiết