TẠO MÔ HÌNH CON CÁ MẬP

Tạo mô hình con cá mập
1. Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu cách tạo mô hình và vẽ texture cho con cá mập. Qua phần tạo mô hình các bạn sẽ nắm cách phân bố đường lưới của poly khi kết hợp với Mesh Smooth Modifier, qua phần texture các bạn sẽ hiểu thêm công cụ UVs trong 3ds Max và công cụ vẽ map trực tiếp trên mô hình của Mudbox…
2. Tạo mô hình phần thân của con cá mập…
3. Tạo phần vây lưng và vây đuôi của con cá…
4. Tạo phần vây trước và vây dưới phía đuôi của con cá…
5. Chỉnh sửa phần đầu, phần miệng và thêm chi tiết mắt của con cá…
6. Tạo hàm răng cho con cá mập…
7. Sắp xếp lại đường lưới và làm phần mang của con cá mập…
8. Chỉnh sửa lại hình khối cho con cá gần giống hình tham khảo hơn và dọn dẹp mô hình trước khi làm UVs…
9. Sử phép chiếu Pelt Mapping để trãi UVs cho con cá mập…
10. Chỉnh sữa và sắp xếp lại UVs để export mô hình sang Mudbox…
11. Export mô hình thành định dạng OBJ để import vào Mudbox vẽ textures…
12. Vẽ Diffuse Map trong Mudbox…
13. Chi tiết thêm cho Diffuse Map…
14. Vẽ Bump Map và Specular Map…