VẼ DA CHO NHÂN VẬT BẰNG POLYPAINT

Vẽ da cho nhân vật bằng polypaint
1. Giới thiệu Polypaint
2. Tạo màu nền, sử dụng Spray Stroke và Alpha…
3. Vẽ thêm lớp kết cấu làm phong phú cho da…
4. Sử dụng Cavity Mask để tô vẽ vào các phần lồi lõm của mô hình…