UV VÀ TEXTURE CÂY ĐÀN GUITAR

UVs_Texture & Render cây đàn Guitar
1. Sử dụng Generate Mapping Coords, Flaten Mapping và Pelt Mapping…để trãi UVs…
2. Sử dụng thêm các công cụ trong Pelt Mapping…
3. Xuất tọa độ UVs sang Photoshop và vẽ maps…
4. Vẽ thêm một số chi tiết cho mặt trên thùng đàn…
5. Đặt đèn và render…