NẶN TƯỢNG ĐỘNG VẬT CHO MÁY IN 3D, CNC

Một số file 3d mẫu tượng động vật tôi đã điêu khắc để chạy in 3D, resin và CNC gỗ. Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và chỉnh sửa theo ý khách hàng


MAU DIEU KHAC DONG VAT_001

MAU DIEU KHAC DONG VAT_002

MAU DIEU KHAC DONG VAT_003

MAU DIEU KHAC DONG VAT_004

MAU DIEU KHAC DONG VAT_005


Xem thêm các mẫu điêu khắc khác