DỰNG MÔ HÌNH 3D ĐỒ CHƠI ĐỂ IN KHUÔN MẪU

Bên dưới là một số mẫu tượng đồ chơi tôi đã điêu khắc để in 3D làm mẫu chính đổ khuôn. Dựa vào hình thiết kế của kháck hàng và chỉnh sửa theo ý khách hàng


MAU TUONG MO HINH DO CHOI_001

MAU TUONG MO HINH DO CHOI_002

MAU TUONG MO HINH DO CHOI_003

MAU TUONG MO HINH DO CHOI_004

MAU TUONG MO HINH DO CHOI_005


Xem thêm các mẫu điêu khắc khác