TẠC TƯỢNG CÔNG GIÁO CHO MÁY IN 3D,CNC

Bên dưới là một số mẫu tượng Công giáo tôi đã điêu khắc để in 3D, in Resin và chạy CNC. Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và chỉnh sửa theo ý khách hàng


MAU TUONG CONG GIAO_005

MAU TUONG CONG GIAO_006

MAU TUONG CONG GIAO_004

MAU TUONG CONG GIAO_001

MAU TUONG CONG GIAO_002

MAU TUONG CONG GIAO_003


Xem thêm các mẫu điêu khắc khác