TẠO BÀN CỜ VUA

Tạo bàn cờ vua 1. Tạo bàn cờ vua gồm nhiều quân cờ có hình dạng khác nhau sẽ giúp các bạn tiếp cận các hướng tạo mẫu khác nhau trong 3ds Max. Và cũng qua bà...

CÁCH RENDER VỪA ĐẶC VỪA LƯỚI

Cách render vừa đặc vừa lưới Trong phần này các bạn sẽ tìm hiểu cách render một đối tượng vừa thấy đặc (smooth) vừa thấy lưới (wireframe) bằng chất li...