TẠO BÀN CỜ VUA

Tạo bàn cờ vua
1. Tạo bàn cờ vua gồm nhiều quân cờ có hình dạng khác nhau sẽ giúp các bạn tiếp cận các hướng tạo mẫu khác nhau trong 3ds Max. Và cũng qua bài học nầy các bạn sẽ tìm hiểu cơ bản về cách tạo vật liệu, áp maps, đặt nguồn sáng và render khung cảnh ra các ảnh tĩnh.
2. Trong phần nầy các bạn sẽ tìm hiểu cách định kích thước cho khung cảnh, cách đưa hình tham khảo vào 3d để bắt đầu model, cách tạo và hiệu chỉnh đường line, sử dụng Lathe Modifier …
3. Trong phần nầy các bạn sẽ tìm hiểu cách copy bằng phím Shift, cách hiệu chỉnh đường line qua các lệnh hiệu chỉnh Editabe Spline…
4. Trong phần nầy các bạn sẽ tìm hiểu vẽ đường line và copy đối xứng, sử dụng Extrude Modifier, cách chuyển đổi đối tượng dạng tham số sang dạng Editabe Polygon canh gióng các đối tượng, …
5. Trong phần nầy các bạn sẽ tìm hiểu cách đục các đối tượng bằng Proboolean…
6. Qua việc tạo mô hình quân xe, các bạn sẽ tìm hiểu cách copy bằng công cụ Array để xoay và chia đều các đối tượng quanh pivot, và đục nhiều đối tượng bằng Proboolean…
7. Copy và chỉnh sửa phần thân cho quân cờ hoàng hậu…
8. Để tạo mô hình vương miện, các bạn sẽ tiếp tục sử dụng copy bằng công cụ Array, chỉnh sửa một loạt các đối tượng với chức năng Instance, và đục nhiều đối tượng bằng Proboolean…
9. Các bạn sẽ được làm quen với kỷ thuật phát triển model bằng Polygon kết hợp với Mesh Smooth Modifier, cách đi đường lưới, sử dụng công cụ Shift trong Freeform…
10. Thêm chi tiết cho quân mã, các bạn sẽ tìm hiểu cách giữ cạnh khi sử dụng Mesh Smooth Modifier, cách đối xứng model bằng Symmetry Modifier…
11. Chi tiết thêm và hoàn tất quân mã, các bạn sẽ tìm hiểu cách giữ cạnh khi sử dụng Mesh Smooth Modifier…
12. Qua phần nầy các bạn sẽ tìm hiểu thêm một số lệnh của Polygon: Extrude, Inset, Chamfer, Attach… và dọn dẹp khung cảnh, đặt tên cho các đối tượng chuẩn bị cho phần làm vật liệu và áp maps…
13. Trong phần nầy các bạn sẽ tìm hiểu cách tạo vật liệu Arch Design, cách đặt ID để sử dụng vật liệu Multi Subobject, áp map bằng bitmap, bằng map thủ tục, và định vị ảnh map bằng UVW Map Modifier…
14. Trong phần nầy các bạn sẽ tìm hiểu cơ bản về việc tạo nguồn sáng Photometric, điều chỉnh bóng đổ, render và lưu các ảnh tĩnh…