ZBRUSH CƠ BẢN: SỬ DỤNG CỌ MOVE, CLAYBUILDUP VÀ DAMSTANDARD

Trong video này các bạn sẽ tìm hiểu 3 cọ điêu khắc quan trọng trong Zbrush