VẼ TEXTURE VẬT THỂ ÍT POLY CHO GAME

Vẽ texture cho vật thể it poly trong game
1. Giới thiệu
2. Model và Uvs
3. Chọn lựa texture nguồn, tạo phần gỗ nền…
4. Tạo phần gỗ cho nắp, niềng kim loại và AO…
5. Vẽ các đường ghép bằng Viewport Canvas…
6. Gỉ sắt và bụi bẩn…
7. Tạo Normals Map…
8. Tạo Specular Map…