ZBRUSH CƠ BẢN: HIỂU VỀ SUBDIVIDE VÀ DYNAMESH

Trong video này các bạn sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa bề mặt Subdive và khối Dynamesh