BÀI TẠO MẪU 3D NHÂN VẬT PHIM HOẠT HÌNH CỦA HỌC VIÊN

Bên dưới là một số bài thiết kế nhân vật Cartoon tiêu biểu của các bạn học viên các khóa Game Artist mà tôi đã dạy trong thời gian cộng tác với Nami CG.
Bài này học viên có thể tự lên ý tưởng hoặc dùng concept của các họa sĩ 2D để dựng hình 3D. Tự làm từ base mesh, điêu khắc chi tiết, retopology, UVs, vẽ texture theo kỹ thuật làm nhân vật cho phim hoạt hình

Học viên được học 3ds Max, Maya, Zbrush cho phần tạo mẫu và 3d Coat, Photoshop cho việc vẽ textures


Bài của bạn Lâm Quốc Tuấn_Lớp Game Artist_Khóa 8
002

Một góc render khác

001

Phần cấu trúc lưới dùng Smooth

003

Phần vẽ Maps

004

Và cuối cùng là bạn đã sử dụng hình tham khảo từ Internet này để dựng model của mình

005


Bài của cô gái trẻ Nguyễn Thị Thanh Phương, cô đã chọn concept đúng dễ thương. Đây là bài cũng khá tốt trong khóa học Model nhân vật Cartoon

001

Một góc render khác

002

Hình đi lưới đã áp Smooth Modifier

003

Một số hình Texture vẽ nhẹ nhàng

004

Và bạn Thanh Phương đã bắt đầu từ hình tham khảo đơn giản này để dựng hình 3D

005


Còn đây là bài của bạn Huy Đăng đã hoàn chỉnh bài thực hành riêng của mình.

Đây là một bài tốt trong khóa học Model nhân vật Cartoon, dựng hình sát tham khảo, đi lưới đúng, đẹp…

002

 

001

Hình đi lưới đã áp Smooth Modifier

003

Một số texture bạn đã vẽ: Color, Specular và Bump Map

004

Và đây là tham khảo tự chọn từ nguồn Internet

005


Bài của bạn Trần Văn Tài_Game Artist_Khóa 14
BAI HOC VIEN_015


Bài của bạn Trịnh Minh Tài_Game Artist_Khóa 14.
BAI HOC VIEN_016


Xem thêm các mẫu điêu khắc khác