BÀI THIẾT KẾ NHÂN VẬT CHO GAME 3D CỦA HỌC VIÊN

Bên dưới là một số bài thiết kế nhân vật 3d tiêu biểu của các bạn học viên các khóa Game Artist mà tôi đã dạy trong thời gian cộng tác với Nami CG.
Bài này học viên có thể tự lên ý tưởng hoặc dùng concept của các họa sĩ 2D để dựng hình 3D. Tự làm từ base mesh, điêu khắc chi tiết, retopology, UVs, vẽ texture theo kỹ thuật của 3D games realtime.

Học viên được học 3ds Max, Maya, Zbrush cho phần tạo mẫu và 3d Coat, Photoshop cho việc vẽ textures


Bài của bạn Trần Việt Cường_Lớp Game Artist_Khóa 6
BAI HOC VIEN_002


Bài của bạn Nguyển Huy Đăng_Lớp Game Artist_Khóa 7
BAI HOC VIEN_006


Bài của bạn Bùi Ngọc Liên_Lớp Game Artist_Khóa 13
BAI HOC VIEN_001


Bài của bạn Nguyễn Nam_Lớp Game Artist_Khóa 10
BAI HOC VIEN_007


Bài của bạn Hồ Thiên Nga_Lớp Game Artist_Khóa 13
BAI HOC VIEN_003


Bài của bạn Nguyễn Quốc Thằng_Lớp Game Artist_Khóa 13
BAI HOC VIEN_004


Bài của bạn Nguyễn Hoàng Minh_Lớp Game Artist_Khóa 13
BAI HOC VIEN_005


Bài của bạn Trần Thái Phương_Lớp Game Artist_Khóa 10
BAI HOC VIEN_008


Một số bài điêu khắc chi tiết high Poly dùng để xuất Normal Map cho Low Poly


Bài của bạn Băng Quế Phương_Lớp Game Artist_Khóa 11
BAI HOC VIEN_009


Bài của bạn Trần Hiền My_Lớp Game Artist_Khóa 11
BAI HOC VIEN_012


Bài của bạn Bùi Văn_Lớp Game Artist_Khóa 14
BAI HOC VIEN_010


Bài của bạn Trần Văn Tài_Lớp Game Artist_Khóa 14
BAI HOC VIEN_011


Bài của bạn Đoàn Văn Trí_Lớp Game Artist_Khóa 14
BAI HOC VIEN_014


Bài của bạn Nguyễn Phan Khắc Hoàng_Lớp Game Artist_Khóa 14
BAI HOC VIEN_013


Xem thêm bài thiết kế nhân vật Cartoon 3D của học viên
Xem thêm các mẫu điêu khắc khác