TẠO MÔ HÌNH 3D MẪU QUÀ LƯU NIỆM

Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và nguồn internet, tôi đã chỉnh sửa theo ý khách hàng
Bên dưới là một số mẫu tôi đã điêu khắc để in 3D ra mẫu cái cho khuôn đúc.


MAU MO HINH QUA LUU NIEM_010

MAU MO HINH QUA LUU NIEM_007

MAU MO HINH QUA LUU NIEM_011

MAU MO HINH QUA LUU NIEM_006

MAU MO HINH QUA LUU NIEM_008

MAU MO HINH QUA LUU NIEM_009


Xem thêm các mẫu điêu khắc khác