ĐIÊU KHẮC ĐẦU EM BÉ BẰNG ZBRUSH

Bài học nầy các bạn cần có kiến thức cơ bản về Zbrush như: mặt nạ, ẩn dấu mesh, khái niệm về Dynamesh và Subdiv…
Video 01. Tạo base mesh bằng Dynamesh
Video 02. Dùng Zremesh để retopo, Project chuyển model sang dạng Subdiv để làm chi tiết
video 03. Tạo phần tóc…