MAYA HOẠT CẢNH: DIỄN HOẠT BƯỚC ĐI CHU KỲ CHO NHÂN VẬT

Video hướng dẫn các bạn cách tạo bước đi chu kỳ (walk cycle) cho nhân vật

Diễn hoạt bước đi chu kỳ_Phần 01

Diễn hoạt bước đi chu kỳ_Phần 01