ZBRUSH CƠ BẢN: TẠO MÔ HÌNH THAM SỐ VÀ POLYMESH CONVERT

Trong video này các bạn sẽ tìm hiểu sự khác nhau mô hình gốc dạng tham số và mô hình Polymesh